Tanulmányút 2018.12.10.

HELYSZÍN: FÜLEK (SK)

A „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért” c. projekt keretében újabb tanulmányút megszervezésére került sor. A tanulmányút során Fülekre látogattunk a II. Koháry István Alapiskolába, mivel az alapiskola tevékenységéhez számos olyan egyéb civil kezdeményezés kapcsolódik, amelyben az ifjúság számára nyújtott szolgáltatások jelennek meg, mint például:

  • drámapedagógiai egyesületek
  • táncegyesületek
  • hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek
  • művészeti foglalkozásokat biztosító egyesületek
  • hagyományőrző csoportok, nemzetiségi csoportok szerveződései
  • támogató szolgálatok
  • fjúsági tanácsadó szolgálat
  • egyéb szakértők és szervezetek, akik az ifjúságot segítik

A résztvevők a házigazda tájékoztatóját követően számba vételre kerültek a jövőbeni lehetséges együttműködési területek, úgymint: önkéntesség, csereprogramok, közös művészeti- és kulturális programok, határmenti együttműködési projektek, közös ifjúsági támogató szolgálat, fesztiválok
A látogatás során tárgyalásra kerültek az aktuális helyi fejlesztések is, azok fiatalságra gyakorolt hatásai, valamint a fiatalok bevonásának a lehetősége a programokba és azok eredményeként megvalósuló fejlesztések működtetésébe.

AKADÁLYMENTESÍTÉS