A projekt célja

A közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése elengedhetetlen feladattá vált – elősegítve ezáltal az esélyteremtés javítását- régiónkban, ezért ennek megvalósítására egy hosszú távú, tudatosan megtervezett transznacionális együttműködési projektet valósít meg a Sóshartyáni Római Katolikus Plébánia. Magyarország baráti kapcsolatot ápol a V4 és a Duna Stratégiában részt vevő országokkal, szoros gazdasági, társadalmi, kulturális és intézményi kapocs köti őket össze, amelynek keretén belül az együttműködés folyamatos fenntartása és ápolása a kitűzött célok között szerepel.

Együttműködő partnereink:

 1. Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mate
 2. Asociația Inițiativa Tineretului Maghiar
 3. OZ PRO MEGERE 4. ALMA Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera

Projektünkben a meghatározott főbb irányvonalak az alábbiak:

 • az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése, valamint
 • a közösségfejlesztő szervezetek, egyházak közötti hálózati együttműködések, tapasztalatcserék erősítése,

Mindezek a fent megfogalmazott irányelvek lehetőséget biztosítanak az előrelépésre és a szemléletváltásra.

Az elérni kívánt részcéljaink közé a kövekezők tartoznak:

 • a meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése
 • az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között
 • a szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatási eredmények elérhetőségének biztosítása, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást tudják segíteni.

Célcsoport/résztvevők:

A projekt közvetlen célcsoportja a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is). Tehát mindazon szervezetek-intézmények szakemberei, akik bármilyen erőforrást kínálnak az ifjúságsegítő tevékenységhez, valamint a kijelölt korosztály (15-24 év) segítésére vállalkoznak.

A hálózati együttműködés, a nemzetközi tapasztalatcserék, a jó gyakorlatok megismerése az alábbiak keretén belül fog történni:

 • 4 db konferencia,
 • 12 db workshop,
 • 8 db tanulmányút,
 • 1 db disszeminációs alkalom (3 nap / alkalom)
 • Módszertani- és szakmai összegzés, szakmai ajánlások megfogalmazása
 • Kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen legalább két országban
 • Összehasonlító kutatási zárójelentés kiadása

kerül majd megrendezésre, amelynek köszönhetően, az együttműködő szervezetek olyan célokat tudnak elérni, amelyeket önállóan nem tudnának elindítani.

A projekt adatok:

 • projekt címe: Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért
 • projektgazda neve: Római Katolikus Plébánia Sóshartyán, címe: 3131 Sóshartyán, Dózsa György út 26.
 • projektazonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00007
 • tervezett befejezés dátuma: 2020.06.30.
 • támogatási összeg: 49.379.900 Ft
 • intenzitás: 100%
AKADÁLYMENTESÍTÉS