Disszeminációs műhelymunka 2019.12.13-15.

Disszeminációs műhelymunka
2019. december 13-14-15.
Helyszín: Hotel Castellum, Hollókő
Összefoglaló

A „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért” c. projekt keretében három napos disszeminációs műhelymunkára került sor.
A műhelymunka célja a kutatási jelentés, a műhelymunkák és tanulmányutak valamint a konferenciák eredményeinek, tapasztalatainak feldolgozása, ajánlások megtétele illetve a jövőbeli célok, stratégiák, ahhoz rendelt feladatok és programok megfogalmazása volt.
A műhelymunkán résztvevők köre az ifjúsággal foglalkozó szakemberek, munkájuk által ifjúságügyhöz kapcsolódó munkatársak, valamint ebben a témában aktívan tevékenykedő non profit szervezetek képviselőinek köréből került ki.
A műhelymunka 1. napjának szakmai tartalma 4 tematikus egységre oszlott, követve a korábbi konferenciák tematikáját:

  1. Ifjúság és vidék
  2. Digitális nemzedék és a digitális ifjúsági munka
  3. Önkéntesség esélyteremtő szerepe
  4. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

A felvezető előadásokat követően az egyes tématerületek, felvetődött kérdések és problémák megvitatása történt meg.

A 2. nap tematikája projekt keretében elkészült Kutatási jelentés és 2 tematikus előadás köré szerveződött. A tárgyalt Kutatási jelentést a résztvevők a rendezvény előtt elektronikus úton megkapták, annak érdekében, hogy az abban foglaltak ismeretében tegyék meg szakmai észrevételeiket. A program a Kutatási jelentés összefoglalójával indult, melyet az első tematikus blokként az Ifjúságügy, mint társadalmi kihívás követett. A második tematikus blokk címe a Fiatalok az élet küszöbén, egyházi szemmel volt.

A 3. napon megfogalmazásra kerültek a rendezvény szakmai tapasztalatai, illetve ajánlások civil és egyházi szervezetek felé, hogyan tudnak hatékonyan, szervezeti kereteik között az ifjúságügyekben oly módon részt venni, hogy tevékenységük legnagyobb kedvezményezettje az ifjúság minél többet kapjon – programokból, szemlélet- és értékrendből, iránymutatásból és támogatásból.

AKADÁLYMENTESÍTÉS