Konferencia 2019.12.03.

Konferencia – Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

Mátraháza

A hátrányos helyzetű fiatalok jelentős számban vannak jelen társadalmunkban. Ezen réteg tagjaira igen jellemző a nem megfelelő családi minta követése, a
társak, a mai modern világ erőteljes befolyásoló hatása, a
korlátozott vagy téves ismeretek, a felelősségérzet hiánya. A december 3-i konferencia erre a témára fókuszálva szólította meg előadóin keresztül a hallgatóságot, akik között olyan helyi szervezetek szakemberei vettek részt, amelyek valamilyen formában szolgáltatásokat nyújtanak a projekt közvetett célcsoportját képező ifjúság részére, azokkal napi kapcsolatban állnak.

Már az Európai Unió stratégiája is kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű fiatalokra. Támogatni kell az ifjúsági korosztályok és közösségeik önálló kezdeményezéseit, önkéntes feladatvállalásukat; elő kell segíteni a fiatalok nemzetközi tapasztalatszerzését, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekben élőkre.

A 2019. december 3-i konferencián bemutatásra kerültek a 2014-2020-as programozási időszakban meghirdetett, elsősorban a hátrányos helyzetűek támogatására irányuló operatív programok és fejlesztési prioritások, melyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetének javításához.

Az átfogó startégiai célok megvalósítását szolgáló operatív programok ismertetését követően konferencián ismertetésre kerültek a hátrányos helyzetű ifjúsággal kapcsolatos támogatások és azok eredményei, pályázati tapasztalatok.

AKADÁLYMENTESÍTÉS