Műhelymunka 2019.03.21.

HELYSZÍN: SALGÓTARJÁN, FÜLEKI U. 44-48. (MALOM UDVAR)

A Római Katolikus Plébánia Sóshartyán elindította második műhelymunka sorozatát a „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért” c. projekt keretében.
A projekt fókusza az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése, valamint az ifjúsági- és közösségfejlesztő szervezetek, egyházak közötti hálózati együttműködések, tapasztalatcserék erősítése. A témához kapcsolódóan a területen aktív szakemberek és együttműködő partnerek bevonásával, a műhelymunkák és közös együttműködési programok eredményeként kerülnek megfogalmazásra olyan regionális szintű ajánlások, módszertanok, amelyek a későbbiekben a szektor más szereplői számára is hasznosíthatók lehetnek.
A második műhelymunka sorozat alkalmával ismét azon szakemberek kerültek megszólításra, akik tevékenységük keretében erőforrást kínálnak az ifjúságsegítő tevékenységhez, valamint a kijelölt korosztály (15-24 év közötti fiatalok) segítésére vállalkoznak. A workshopok célja, hogy a témában érintett szereplők együttműködésén alapulva tegyen kísérletet az ifjúságot érintő aktuális problémák lehetséges megoldási irányainak a felvázolására.

AKADÁLYMENTESÍTÉS