Műhelymunka 2019.04.25.

HELYSZÍN:3100 Salgótarján, Fő tér 6. Hello Café

Műhelymunkát tartott a projekt szakmai csapata a „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért” c. projekt keretében. Az előző alkalom folytatásaként a workshop témája még mindig az ifjúságot érintő főbb problémakörök tárgyalása köré szerveződött.
A résztvevők komplex módon közelítették meg a problémákat, vitahelyzetek alakultak ki, melyek rámutattak egy-egy korosztályos probléma összefüggésrendszerére. Az elszigetelődés, elmagányosodás, illetve a kapcsolatépítési kompetenciák fejletlensége került végül a fókuszba.
Ezt követően a csoport által kiválasztásra került egy jól meghatározott problématerület, melyet a résztvevők közösen vizsgáltak meg, majd innovatív módszerekkel tettek kísérletet az adott probléma kezelésére, megoldási javaslatok megfogalmazására.
A programon az együttműködő partnereken túl további helyi, az ifjúság számra szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények képviselői is jelen voltak.

AKADÁLYMENTESÍTÉS