Kutatási jelentés

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00007 projekt keretében lefolytatott kutatás célja az volt, hogy információt szerezzünk arra vonatkozóan, hogy az egymás mellett működő ifjúságsegítő szakemberek milyen módszerek alkalmazásával dolgoznak a fiatalokkal. A kutatási célcsoporton belül az egyházi és világi ifjúságsegítő szakembereket céloztuk meg, annak érdekében, hogy összehasonlító képek kapjunk a szolgáltatási területeikről, azok formáiról és eredményeiről. A kutatás során vizsgáltuk a magyarországi és a szlovákiai állami és nem állami, szervezetekben dolgozó szakembereket – kivéve a köznevelési és felsőoktatási szakembereket, beleértve a civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat. Magyar oldalról Nógrád megyét, szlovák oldalról Közép-Szlovákia, elsősorban a besztercebányai kerület határmenti járásait vizsgáltuk. A mellékelt kutatási jelentés foglalja össze az átfogó folyamat eredményeit.

Kutatási jelentés

 

 

AKADÁLYMENTESÍTÉS