Módszertani összefoglaló

Elkészült az EFOP-5.2.2- 17-2017-00007 azonosítószámú, „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát- medencében, településeink és Kelet-Nógrád fejlődéséért” című projekt módszertani összefoglalója.
Nógrád megye, valamint a térség gazdasági előmozdításához nélkülözhetetlen a térség társadalmi felzárkóztatása. Mivel az ifjúsági korosztályok nemzetünk felemelkedésének és társadalmunk megújulásának meghatározó alapját jelentik, így a projektgazda elsődleges célként a térségben ifjúsággal foglalkozó szakemberek összefogását, nemzetközi együttműködések kialakítását, jó példák megismerését és ezek szakmai hasznosítását tűzte ki célul. Mindezt annak érdekében, hogy az ifjúság problémáira reagálva nemzetközi együttműködést alakítson ki az őket megsegítő, támogató szervezetek együttműködésének erősítésére.
Jelen módszertani összefoglaló a projekt megvalósítása során feltárt problémákat, azokra érkező megoldási javaslatokat, valamint az ifjúsági munka területén az egyház szerepét és lehetőségeit foglalja össze, hiszen az egyházközösségek működése, tevékenységei nagyon jó példája a helyi, vidéki összefogásnak, az együttgondolkodásnak.

Módszertani összefoglaló

AKADÁLYMENTESÍTÉS