Műhelymunka 2018.12.04.

HELYSZÍN: SALGÓTARJÁN, FÜLEKI U. 44. (MALOM UDVAR)

Műhelymunkát tartott a projekt szakmai csapata a „Transznacionális együttműködés megvalósítása a Kárpát-medencében, Sóshartyán és Kelet-Nógrád fejlődéséért” c. projekt keretében. A workshop témája az ifjúságot érintő problémakörök felmérése, ezek kezelési lehetőségeinek a megvitatása volt. A résztvevők kiemelt problémaként az alkohol- és drogfogyasztást, a kilátástalanságot, a morálisan kifogásolható magatartásformákat (bűnözés, erkölcsi romlás stb.), egzisztenciális gondokat, anyagi nehézségeket, a munkanélküliséget, lakásproblémákat, internetfüggőséget emelték ki.
A megfogalmazott javaslatok alapján a felszínre jutott problémakör enyhítésében előbbre lépést hozhat a fiatalok közéletben történő részvételének segítése, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének támogatása, a kulturált szabadidő eltöltés feltételének fejlesztése, az egészséges életre való motiválás, az ifjúság társadalomba való beilleszkedésnek támogatása és a képzési lehetőségeken való aktív részvétel biztosítása.
A programon az együttműködő partnereken túl további helyi, az ifjúság számra szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények képviselői is jelen voltak. Az alkalom jó lehetőséget biztosított arra, hogy a különböző szektorokból érkező szakemberek megismerkedjenek egymással, tapasztalatot cseréljenek és közös munkába kezdjenek a helyi ifjúság érdekében a további workshopok során.

AKADÁLYMENTESÍTÉS